Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi sávfelülvilágító kupolák

Hő- és füstelvezetés

Az építmények 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségeiben, valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság – a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében – előírja, hő és füst elvezetést kell kialakítani. Valamint ezekhez a létesítményekhez tartozó pinceszinti helyiségek és a menekülésre számításba vett lépcsőházak, átriumok, közlekedők hő- és füstelvezetését, füstmentesítését biztosítani kell.

Cégünk a Meteor típusú hő- és füstelvezető kupoláival illetve a hozzá kapcsolódó vezérlőegységekkel erre is megoldást biztosít.

Felülvilágítóink nyitószerkezete 165°-os nyitást biztosító pneumatikus munkahenger, amely nagynyomású Co2 gáz hatására nyitja a kupolát. A rendszerben az alkalmazott működési elvtől függetlenül egy un. TAG szelep található, ahol egy adott hőmérsékletre kalibrált (68°/93°/141° Celsius) üvegfiolával kiegészített Co2 patron látja el a thermoautomatikus funkciót. A nyitás ezen túlmenően kézi indítással, valamint a központi tűzjelző rendszer jelére is bekövetkezhet. A folyamat aktiválása különböző működési elvek szerint történhet, melyről bővebben az alábbiakban olvashat.

Nyitási módok

Robbanó gyutaccsal

Ez a legelterjedtebb nyitási mód, központi indítás esetében az elektromos impulzus hatására robbanó gyutacs nyitja a patront.

Előnye: Olcsóbb kivitelezés.
Hátránya: Drágább üzemeltetés, 24 hónapos kötelező csereperiódusok.

Elektromágneses kioldóval

Ebben az esetben a robbanó gyutacsot egy elektromágnessel helyettesítjük. Egy esetleges vésznyitást követően ezt az alkatrészt nem kell cserélni, csak ismételten üzembe helyezni.

Előnye: Alacsonyabb karbantartási költség.
Hátránya: Magasabb ár a telepítéskor.

Tisztán pneumatikus rendszerrel:

Ennél a rendszernél egy pneumatikus vezérlőközpont kerül beépítésre, amely egy nagyobb töltetsúllyal ellátott Co2 palackot tartalmaz. Kézi indításkor a központi palackból felszabaduló Co2 gáz egy rézcsőhálózaton keresztül nyitja a munkahengert.

Előnye: Leggazdaságosabb üzemeltetési forma.
Hátránya: Nyomvonalhálózat és a vezérlőközpontok magasabb ára telepítéskor.

Kimagasló átfolyási tényezők

Meteor típusú hő- és füstelvezető kupolánk a 2013-as évben jelentős fejlesztésen esett át a hatásos nyílásfelületét illetően. A kupola lábazata alá, a födémre elhelyezett légterelő elem alkalmazásával, a kiáramló levegő optimális irányba való terelésével elértük a szinte egyedülinek mondható 0,83-as Cv értéket. A fejlesztésnek köszönhetően az egyes munkák során a hagyományos hő- és füstelvezetőkhöz képest a hatásos nyílásfelületekkel szemben támasztott követelményeket kevesebb darabszámú, vagy kisebb méretű kupolával meg tudjuk oldani, így jóval kedvezőbb ajánlattal tudunk szolgálni.

Vezérlőközpontok

TM (Elektronikus rendszerek)

Az elektronikus rendszerek esetében a központi kézi indítás lehetőségét a TM központi egység biztosítja, amelynek szünetmentes tápellátásáról akkumulátorok gondoskodnak. A füstelvezetők nyitása a TM központ előlapján vagy ettől különállóan telepített üveglappal védett nyomógomb benyomásával, vagy tűzjelző központ jelzésére történhet. A nyomógomb benyomásával a füstszakasz összes füstelvezetője teljes felületen nyílik, a nyitási idő cca. 3 másodperc. Nyitást követően a kilincsműves mechanika a füstelvezetőket nyitott állapotban reteszeli. Ebben az esetben visszazárás és ismételt üzembe helyezés csak szakszerviz által lehetséges.

Vezérelhető füstszakaszok: 8

Hő- és füstelvezetés és szellőzés elvi nyomvonalrajza

C központ (Pneumatikus rendszerek)

Pneumatikus rendszer esetén egy nagy töltetsúlyú Co2 palackot tartalmazó központ kerül beépítésre. A központban található, üveglappal védett kar lenyomására a nagynyomású gáz a rézcsőhálózaton keresztül jut el a kupolákban található munkahengerekbe, a füstszakasz összes füstelvezetőjét 165 fokban nyitva. Nyitást követően a kupolák nyitott állapotban maradnak, a visszazárás és ismételt üzembe helyezés szakszerviz feladata. Igény estén tűzjelző kapcsolat is biztosítható.

Vezérelhető füstszakaszok: 1

2017. © Copyright - turbo M. Kft.