Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi felülvilágító kupolák
Egyedi sávfelülvilágító kupolák

Karbantartás

Közel két évtizedes szakmai tapasztalattal birtokunkban vállaljuk valamennyi típusú felülvilágító kupola javítását, átépítését vagy cseréjét, valamint a hő- és füstelvezető rendszerek teljes, BM rendelet szerinti féléves felülvizsgálatának elvégzését. A szakmában eltöltött hosszú évek eredményeként számunkra nincs ismeretlen rendszer, vagy beszerezhetetlen alkatrész.

Hő- és füstelvezetés jelentősége:

A hő- és füstelvezető berendezések célja, hogy a tűz esetén keletkező füstöt illetve forró égésgázokat a szabadba vezessék. A padlószint fölötti füstmentes levegőréteg megőrzése révén növeljék a kiérkező tűzoltók beavatkozásának hatékonyságát, védve ezzel az emberi életet és az anyagi javakat.

Ennek legelterjedtebb módja a létesítmények tetőszerkezetében elhelyezett kupolás hő- és füstelvezető berendezések alkalmazása

Épület hő- és füstelvezetés nélkül

Épület hő- és füstelvezetéssel

Biztonságtechnikai felülvizsgálatok jogi háttere:

A hő- és füstelvezető rendszerek megfelelő működéséről a létesítmények üzemeltetőjének kell gondoskodnia, valamint vagyon- és életvédelmi berendezések lévén a felülvizsgálatok elmulasztásával járó következményeket viselnie.

Üzemeltetés szabályai:
(Forrás: 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)

248. §

(1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

          a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

          b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

250. §

(1) A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

          a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

          b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,

          c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és

          d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

(2) A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

2017. © Copyright - turbo M. Kft.